“Ağ Destekli Yetenek” Türk Kara Kuvvetlerinin hizmetinde “Ağ Destekli Yetenek” Türk Kara Kuvvetlerinin hizmetinde

“Ağ Destekli Yetenek” Türk Kara Kuvvetlerinin hizmetinde

“Ağ Destekli Yetenek” Türk Kara Kuvvetlerinin hizmetinde

01/08/2022 13:39

Ağ Destekli Yetenek Projesi’nin (ADY) kabul faaliyetleri tamamlandı
BU HABERİ
PAYLAŞ

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda Millî Savunma Bakanlığı ile yürütülen; komuta yeri ve bağlı muharip unsurların; haberleşme sistemleri, komuta yeri araç ve sistemleri, askeri bilgi ve komuta kontrol sistemleri ile donatıldığı Ağ Destekli Yetenek Projesinin (ADY) kabul faaliyetleri tamamlandı. Aynı ay içerisinde sistemin ilgili birliklere sevkiyatı yapıldı ve eğitici/ kullanıcı eğitimleri de icra edildi.

ADY Ağ Destekli Muharebe Yönetim Sistemi, kara görev kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu personel, istihbarat, harekât, lojistik, ateş destek, hava savunma, elektronik harp, keşif/gözetleme/istihbarat, yakın hava desteği, istihkâm ve muharip unsurlarının (zırhlı, mekanize, komando) muharebe için oluşturulmuş askeri teşkilatlanmaya uygun olarak yönetilmesini sağlayan bir sistemdir. Her seviyede kullanılabilen Ağ Destekli Muharebe Yönetim Sistemi, kendine entegre edilen alt sistemleri yöneterek otomasyon seviyesini, sürati, verimliliği ve etkinliği artırıyor, bütünsel harp kabiliyetini yükseltiyor.

ADY, NATO standartları ile uyumlu çalışıyor, geliştirme aşamasından itibaren 2019-2022 döneminde toplam dokuz tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe sahası yönetimi kapsamındaki ihtiyaçlarının öncelikle karşılanması maksadıyla, NATO ile uyumlu harekât alanının tanımlanmış resminin oluşturulmasına ilişkin imkân kabiliyetleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve dost/müttefik ülke personeli tarafından başarı ile kullanıldı.

Geliştirilen sistem sayesinde harekât alanında emniyetli ve dağıtık bir ağ yapısında komuta yerleri oluşturuluyor, bu komuta yerlerine entegre zırhlı, mekanize ve yaya manevra unsurları arasında komuta kontrol altyapısı sağlanıyor. Ağ Destekli Yetenek Sistemi kapsamında teşkil edilen komuta yerlerine, hâlihazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan ADOP, HERIKKS, TASMUS vb. sistemler ile önümüzdeki dönemde envantere girmesi planlanan diğer komuta kontrol sistemleri entegre edilerek, bu sistemlerin birlikte çalışabilirliği ve eşgüdümü sağlanıyor.

Ağ Destekli Muharebe Yönetim Sistemi, askeri süreçlere uygun olarak harekât planlaması, icra ve harekât sonrası değerlendirme yeteneklerine sahiptir. Bu sayede cari harekâtın en iyi şekilde yönetilmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi sağlanıyor.

Proje kapsamında yer alan yazılımlar mikro servis mimarileri, web tabanlı yazılımlar, sunucu tabanlı coğrafi bilgi sistemi, mobil işletim sistemleri / yazılımları, NATO uyumlu ara yüz yazılımları, sesli komut altyapıları, geniş bant haberleşme teknolojileri gibi günümüz en güncel teknolojileri kullanılarak geliştirildi. Sistemlerde ASELSAN üretimi sunucular, askeri bilgisayarlar, taktik telsizler, iç haberleşme sistemleri, siber güvenlik cihazları, ağ ekipmanları, mobil bilgi sistemleri, sensör birimleri ve konumlama altyapıları yer alıyor.

Ağ destekli yetenek sistem yeteneklerinin ilk kez kullanıldığı Ağ Destekli Yetenek Tatbikatı gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir kara harekatının planlama, icra, komuta-kontrol, koordinasyon, raporlama, değerlendirme, arşivleme faaliyetlerinin bütünüyle elektronik ve sayısal sistemler kullanılarak icra edilen bir tatbikat oldu. ASELSAN ekibi tatbikatın hazırlık ve icra aşamalarında kapsamlı bir katılım ile faaliyetlere yerinde destek verdi.