Türkiye, roket teknolojisinde dünyayla yarışır seviyede (Röportaj) Türkiye, roket teknolojisinde dünyayla yarışır seviyede (Röportaj)

Türkiye, roket teknolojisinde dünyayla yarışır seviyede (Röportaj)

Türkiye, roket teknolojisinde dünyayla yarışır seviyede (Röportaj)


05/12/2019 16:06

ROKETSAN Sevk Sistemleri Tasarım Müdürü Ömer Uğur Arkun ile röportaj
BU HABERİ
PAYLAŞ

ROKETSAN Sevk Sistemleri Tasarım Müdürü Ömer Uğur Arkun, Savunma Sanayii Dergilik'e konuştu.

Arkun, ROKETSAN'ın çalışmaları ve roket teknolojisi hakkında şunları söyledi:

Türkiye roket teknolojisinde şu anda dünyayla yarışır seviyededir. Roket teknolojisi dünyada belirli bir zaman önce bir duraksamaya girmiştir. Sovyetler’in yıkılışı ve savunma harcamalarının düşmesiyle beraber dünyada roket teknolojisinin duraklama dönemi olmuştur. O sıralarda, 1988’de ROKETSAN kuruldu.

Dünyanın bu duraksama dönemini Türkiye olarak aslında çok iyi değerlendirdik ve dünyadaki bugünlerdeki bu ısınma ile beraber az çok biz hazır olarak bu döneme girdik diye söyleyebilirim.

Kendi ürünlerimizi milli olarak imal edebiliyoruz

ROKETSAN olarak TÜBİTAK’ın araştırma kurumlarıyla beraber, şu anda kendi teknolojimizi üretebiliyoruz, kendi malzemelerimizi geliştirebiliyoruz, aynı zaman da kendi ürünlerimizi milli olarak imal edebiliyoruz.

Roket teknolojisinde aslında roketlerin itki sistemleri, hayal edebileceğiniz en basit motorlardır. Hiçbir hareketli parça barındırmazlar. İçeride oluşturulan gazı lüleden dışarı atarak ileri doğru itki sağlayarak çalışırlar. Ama bunların asıl en büyük zorlukları çok yüksek sıcaklıklarda, çok yüksek ivmelerde ve yüksek basınçlarda çalışmalarıdır. Ondan dolayı da aslında yüksek teknoloji gerektirirler.

Roket çeşitleri

Roketler yakıtlarına göre ayrılırlar. Birden fazla şekilde sınıflandırılabilirler: Katı yakıtlı roketler, sıvı yakıtlı roketler ve hibrit yakıtlı roketler. Şu anda katı yakıtlılar daha çok taktik amaçlarla, yani çok kompakt ve küçük bir yapıdan yüksek enerji çıkarabildiği için tercih edilir taktik sistemlerde.

Sıvı yakıtlı sistemler ise daha menzil uzunluğunu getirir ama daha kompleks, karmaşık bir yapıları vardır.

Hibrit roketler ise daha çok katı yakıt ve sıvı oksitleyiciyi beraber barındırır, daha çok sivil uygulamalarda kullanılır.

Aslında roketler sadece savunma değil, sivil uygulama, uydu fırlatma, uyduyu yörüngeye oturtma amacıyla kullanılır. Daha çok sıvı yakıtlılar uyduların ana kademesi, ikinci, üçüncü kademeleri olarak kullanılabilirken katı yakıtlılar taktik sistemler ve uydu fırlatmaların birinci kademeleri olarak kullanılan motorlardır.

Gençlere ihtiyacımız var

Her sanayi dalında olduğu gibi Türkiye’de de gençlere ihtiyacımız var ve gençleri yetiştirmek de öyle kolay olmuyor. Çünkü Türkiye’de gençlerin rol modellere ihtiyacı var. Bunlar tabii şöyle bir baktığınızda kimler olabiliyorlar? Futbolcular olabiliyor, çeşitli film oyuncuları olabiliyor ve gençler onlar gibi olmak istiyorlar ve o yöne yönleniyorlar.

Düşündüğünüzde gençler niye acaba mühendisler gibi olmak istemesinler ya da gençlerin hedefleri, gelecekteki amaçları arasına niye savunma sanayii şirketleri, savunma sanayii çalışanları bir rol model olarak girmesin? Roket Yarışması da aslında ilginç bir şekilde gençlere yeni rol modeller yaratmıştır ve aynı zamanda onların ilgisini savunma sanayiine çekme yönünde çok önemli bir rol oynamıştır. Bunu da iki senedir roket yarışmalarına olan ilgiden görüyoruz.